OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

TSR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303), przy ul. Budowlanych 6/1a, posiadająca NIP: 5562722971, REGON: 340799758, zgodnie z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2022. Poz. 893), spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

TSR Poland Sp. z o.o.
Budowlanych 6/1A
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel.: +48 32 260 24 33 / 532 745 055
Fax: +48 32 268 03 04
email: biuro@tsr-pl.com
NIP 556 27 22 971
Regon 340799758