Plan połączenia spółek

KOMUNIKAT

Zarząd TSR Poland sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Zarząd Spółki i Zarząd Portmetal Gdynia Spółka z o.o. uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Portmetal Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną. Plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 KSH.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na spółkę przejmującą  TSR Poland sp. z o.o. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Plan Połączenia wraz załącznikami, zostaje ogłoszony i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

TSR Poland Sp. z o.o.
Budowlanych 6/1A
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel.: +48 32 260 24 33 / 532 745 055
Fax: +48 32 268 03 04
email: biuro@tsr-pl.com
NIP 556 27 22 971
Regon 340799758